Abris’ ESG Report 2021 Download Abris invests
in Orbitvu
Read more
Abris’ management team speaks with Real Deals
Read more
Abris recognized for its
ESG efforts
Read more
Abris exits
Patent Co.
Read more
Abris Symbol Digital Zlatan Gold

Nawigacja
do sukcesu

Abris Capital Partners jest jedną z wiodących niezależnych firm zarządzających funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej.
Abris już od dekady nawiguje po regionie Europy Środkowej, bacznie obserwując horyzont, wypatrując nowych, atrakcyjnych lądów – niezwykłych projektów inwestycyjnych. Znamy te wody na pamięć. Wiemy, jak odpowiedzialnie pokierować spółkami, aby osiągnęły niezwykły wzrost i kształtowały wartość.

Dorastać razem

Orbitvu
In march 2022 Abris invested in Orbitvu – a world leader in automated product photography solutions. Orbitvu was founded in Poland in 2010. Since then the company has grown to become the leading player in the global market for automated photography solutions. Orbitvu provides a one-stop-shop solution for visual content creation and management via compact…
Explore
Scanmed
În noiembrie 2020, Abris a investit în Scanmed Group – unul dintre cei mai importanți furnizori privați de servicii medicale din Polonia, care oferă o gamă largă de servicii medicale în domeniul asistenței medicale primare, al consultațiilor ambulatorii de specialitate, al diagnosticării și al tratamentului în regim de internare/spitalicesc. Scanmed Group oferă pacienților săi acces…
Explore
Scanmed
W listopadzie 2020 roku spółka Abris zainwestowała w Grupę Scanmed – jednego z wiodących prywatnych dostawców usług medycznych w Polsce, oferującego szeroki zakres usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych, diagnostyki oraz leczenia stacjonarnego/szpitalnego. Grupa Scanmed oferuje swoim pacjentom dostęp do kompleksowych metod terapeutycznych, wysokiej jakości sprzętu medycznego o zaawansowanej technologii oraz…
Explore
Scanmed
In November, 2020 Abris invested in Scanmed Group – one of the leading private healthcare providers in Poland, offering a wide range of medical services within primary care, outpatient specialist consultations, diagnostics and inpatient/hospital treatment. Scanmed Group offers its patients an access to comprehensive therapeutic methods, technologically advanced and high-quality medical equipment and experienced specialists…
Explore
Loga SG 10
Loga 3
Loga SG 9
Loga SG 8
Loga SG 7
Loga SG 6
Loga SG 5
Loga SG 2

To nasza cecha

Rozwijająca się
Europa Środkowa

map

W Abris prowadzimy firmy i przedsiębiorców prosto do sukcesu, odkrywamy możliwości dla naszych inwestorów odgrywając rolę ekspertów w ramach szerokiego ekosystemu, w którym działamy. Lokalne korzenie w połączeniu z międzynarodowymi ambicjami powodują, że traktujemy cały świat jako arenę działań naszych projektów inwestycyjnych.

30+
Lata wzrostu i zwiększająca się stabilność
+100M
Liczba ludności w całym regionie
#1
Najszybciej rozwijający się region w Europie

 

Poznaj nasz zespół

Wierzymy, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte i zawsze działać w duchu współpracy, zakorzenionym w silnym partnerstwie. Razem możemy mierzyć wysoko i osiągać nieosiągalne.

Przechwytywanie22 (1)

ESG Report 2021

Last year, agility was the most critical aspect of our business. But today, despite the macro situation or perhaps even because of it, the most important thing is “business as usual”. Keep going. Deliver.
Our ESG focus in 2021 was centered around the ESG 2023 Universe project, with particular attention paid to the execution of our Climate Manifesto.

Download the Report 2021
Terms *

To download previous versions of our ESG reports, click here.